Open/Close Menu ACC Malta immigration specialises in investment migration in Malta

2014 Malta Oturum Programı Kuralları Malta’da oturum almak için yabancı AB’ye AEA veya İsviçre vatandaşlarını çekmek için tasarlanmış özel bir vergi programı oluşturur.

Uygunluk

Bir kişinin Malta Oturum Programına uygun olması için, birinin bireyin tüm dünyada oturumunun başlıca yeri olarak yaşamakta olduğu mülkün sahibi olması ya da onu kiralaması gerekir. Bir mülk satın alırken, değeri en az 275.000€ olmalıdır ve mülk Malta güneyinde veya Gozo’da olduğunda değeri en az 220.000€ olmalıdır. Bir mülk kiralarken, değerleri Malta’da taşınmaz mülk için yılda 9.600€ ve Gozo veya Malta’nın güneyinde taşınmaz mülk için yılda 8.750€ olarak belirlenir. Burada nitelenen mülkün kiraya veya alt kiraya verilemez olduğuna dikkat etmek önemlidir.

Bir başvuru sahibi, Malta’da sosyal yardım sistemini kullanmadan kendini ve bakmakla yükümlü olduklarını geçindirmek için ekonomik olarak kendine yeterli olduğunu gösterirse, o başvuru sahibi Malta Oturum Programı için uygundur. Başvuru sahibi Malta vatandaşları için normalde kapsanan AB genelinde tüm riskler bakımından kendisini ve bakmakla yükümlü olduklarını kapsayan hastalık sigortasına sahip olmalıdır. Sağlık sigortası kapsamı Malta’da lisanslı bir şirket ya da uluslararası saygın bir sağlık sigorta şirketi tarafından temin edilmelidir. Başvuru sahibi uyumlu ve uygun kişi olmalıdır ve başvuru sahibinin devam eden herhangi bir hukuki ya da cezai takibata tabi olmadığını teyit eden Malta’da Noter huzurunda alınan yeminli beyan ile birlikte başvurunun teslim tarihinden önce en fazla altı ay içinde verilmiş polisten adli sicil belgesi sunması gerekir.

Vergi İşlemi

Malta Oturum Programı başvuru sahiplerinin bu yeni program çerçevesinde Malta’da oturum almalarını faydaları aşağıdaki gibi özel ve uygun vergi işlemini içerir:

  • Yurtdışında oluşan Malta’da alınan tüm gelirin sabit %15 oranında vergi
  • Malta’da alınmayan Malta dışında oluşan gelirden Malta’da vergi alınmaz
  • Malta dışında gerçekleştirilen sermaye kazançları Malta’da alınsa bile bunlardan Malta’da vergi alınmaz

Oturum Programı şartlarında verilen özel vergi durumunun yararlanıcılarının yılda on beş bin euro (15.000€) minimum vergi ödemeleri gerekecektir. Bu minimum vergi yararlanıcının ve aşağıda belirtilen bakmakla yükümlü olduklarının Malta dışında oluşan ve Malta’da alınan gelirlerini kapsar ve Malta’da oluşan gelirlerini içermez.

Her euro için on beş sent oranından yararlanacak bakmakla yükümlü oldukları şunlardır:

  • Yararlanıcının eşi;
  • Yararlanıcı ya da yararlanıcının eşi bakımı ve velayeti altında olan çocuklar ve küçük çocuklar dâhil olmak üzere küçük çocuklar;
  • Küçük olmayan ama hastalık veya ciddi bir ağırlık özürlülüğü koşulları nedeniyle kendilerine yetemeyenler, yararlanıcı ya da yararlanıcının eşi bakımı ve velayeti altında olan çocuklar ve evlat edinilmiş çocuklar da dâhil olmak üzere çocuklar.

Oturum Programı kapsamında özel vergi statüsü için bir başvuru sadece yetkili kayıtlı mandater (ARM) hizmetleri aracılığıyla Gelir Komiserine sunulabilir.

© 2024 ACC Advisors Ltd. Malta Immigration. Privacy Terms.

made by BRAB